• Maandag 30 september is de inning voor de contributie voor het seizoen 2019/2020 via de e-mail naar de leden verstuurd. De afzender is ClubCollect, een organisatie die helpt met de inning van de contributie. Wij vragen onze leden vriendeijk om een van de betaalopties te kiezen Zo is het ook mogelijk om in termijnen te betalen of gewoon één keer.

    Hopelijk een overbodige opmerking, maar onze penningmeester is een vrijwilliger. Het is enorm fijn als hij zijn tijd en energie in positieve zaken voor de club kan steken. Zorg daarom dat het initiatief voor het betalen van je contributie bij jou ligt. Voor vragen aan de penningmeester kun je een vraag sturen naar Hans Hogendoorn: hanshogendoorn@me.com