• Vrienden van Jong Hercules

  Op initiatief van enkele enthousiastelingen werd eind 2016 het idee geopperd de Vrienden van Jong Hercules op te richten. Binnen CVV Jong Hercules zou dit een groep moeten worden die de vereniging een warm hart toedraagt. Ieder jaar betalen zij een bedrag van €50,-. Van het elk jaar ontstane bedrag kunnen zij uitgaven doen die niet of nauwelijks uit de normale begroting van de vereniging kunnen worden bekostigd, maar die wel noodzakelijk of wenselijk zijn. Iedereen die CVV Jong Hercules een warm hart toedraagt, kan zich aanmelden bij de Vrienden van Jong Hercules. Momenteel bestaat de Vriendengroep uit 36 vrienden, bestaande uit leden van de vereniging en derden.

  Is dit wel nodig, zo’n Vriendenclub?
  In het kader van een zich steeds meer terugtrekkende overheid komen er meer kosten ten laste van CVV Jong Hercules. Jaarlijks dienen de volgende zaken o.a. bekostigd te worden: terreinhuur, gebouwkosten, verwarming, afdracht KNVB, schoonmaken accommodatie, kleding, trainer voor JH1. Omdat ook het aantal sponsoren afneemt, heeft de penningmeester een zware taak om de eindjes aan elkaar te knopen.

  De Vrienden kunnen dit misschien verlichten en tevens willen we het sociale aspect van de vereniging niet vergeten door de organisatie van verschillende activiteiten voor de jeugd.

  Wie beslist wat er met de ingelegde gelden wordt gedaan?
  Kort antwoord: de Vrienden van Jong Hercules zelf. Dit zal altijd gebeuren in overleg met het Bestuur van CVV Jong Hercules, die overigens ook, net als de Vrienden, ideeën kunnen aandragen voor projecten die steun behoeven. Het plan leeft om jaarlijks onder het genot van een hapje en een drankje met de VVJH bij elkaar te komen. Op deze besloten bijeenkomst zullen de wensen/ projecten worden voorgelegd aan de aanwezige leden. Zij kunnen dan op democratische wijze beslissen waar het aan geld aan zal worden besteed.

  Voor vragen, opmerkingen en/of als u zich wilt opgeven als Vriend, kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

  Alexandra Brethouwer

  06 47 76 49 95

  Johan Johansen

  06 24 61 36 54

  Chris Brethouwer

  06 24 39 50 29

  Rita Munnik

  06 48 76 58 83