• Vrijwilligersbeleid

  CVV Jong Hercules is een vereniging en een vereniging bestaat dankzij vrijwilligers

  De ene vrijwilliger heeft meer tijd om te besteden aan CVV Jong Hercules dan een ander. Dat geeft niet, iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging.
  Niemand zit graag op een smerig toilet. En wat is een club waar de kantine, wanneer er wedstrijden zijn, dicht is omdat er geen medewerkers genoeg zijn. Waar wedstrijden geen doorgang kunnen hebben, omdat er niet voldoende scheidsrechters zijn. Dat mag dus nooit gebeuren!

  CVV Jong Hercules doet een beroep op iedereen die kan bijdragen aan de vereniging, jong of oud, ouder, lid of geen lid. De werkzaamheden kunnen worden aangepast aan capaciteiten en beschikbare tijd.

  Op dit moment (december 2023) zijn we nog steeds hard bezig met het zoeken naar vrijwilligers voor secretariaat, notulist, scheidsrechters, materiaalmensen, incidentele hulp bij toernooien en activiteiten. 

  Twijfel je nog of een vrijwilligersfunctie iets voor jou is? Je kunt altijd een keer meedraaien of een kennismakingsgesprek aanvragen. Interesse? Stuur dan een e-mail naar jonghercules@gmail.com. 

  Veiligheid
  Vertrouwen in veiligheid is belangrijk voor CVV Jong Hercules. Vandaar dat wij ervoor kiezen dat het voor bestuursleden, trainers, begeleiders en vrijwilligers verplicht is om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te tekenen. Daarnaast zijn onze vrijwilligers op de hoogte van onze gedragsregels.

  Verklaring omtrent gedrag
  Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor sporters creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren.

  Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken.

  Beleid
  Het bestuur van CVV Jong Hercules onderschrijft deze actie en wil als onderdeel van haar beleid dat vrijwilligers van 18 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, een VOG aanvragen en ondertekenen. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, leden van de activiteitencommissie, wedstrijdsecretariaat en jeugdcommissieleden. Ook alle leden van het hoofdbestuur vragen een VOG aan.

  Aanvraagformulier
  Het aanvragen van een VOG in sport is gratis. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering kunnen vrijwilligers van CVV Jong Hercules gratis een VOG aanvragen. De club vult het formulier digitaal in en mailt een link naar de vrijwilligers. Zij vullen het, indien nodig, verder aan en hoeven alleen nog akkoord te gaan met de ingevulde gegevens. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt. Dit gebeurt binnen 4 weken.

  Meer zekerheid
  Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

  Verplicht
  Uiteraard staat het een ieder vrij om niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2018 - 2019 heeft CVV Jong Hercules het overleggen van een VOG echter verplicht gesteld. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is. Op de website van NOC*NSF leest u meer over de VOG.


  Voor aanvullende vragen, opmerkingen, suggesties of iets anders, neemt u contact op met ons (jeugd)bestuur.