• Walking Football

  Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.

  Via Walking Football kun je een leven lang van voetbal blijven genieten. Bovendien kun je bewijzen dat je je voetbalstreken nog niet bent verleerd. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om betrokken te raken bij een vereniging.

  Iedere donderdagmiddag om 13.00 uur is er Walking Football op het hoofdveld? Wil je meedoen? Laat het weten!

  Benieuwd naar de spelregels. Bekijk ze via de website van de KNVB

  10 spelregels

  1. Rennen
   Het rennen met en zonder bal is niet toegestaan. Rennen wordt bestraft met een indirecte vrije trap op de positie waar de speler is gaan rennen.

  2. Sliding
   Het maken van slidings is niet toegestaan. Een sliding wordt bestraft met een indirecte vrije trap op de positie waar de speler de sliding heeft ingezet.

  3. Intrap en indribbel
   Indien de bal de zijlijn of achterlijn is gepasseerd wordt de bal met de voet weer het spel ingebracht. Dit kan door in te trappen of in te dribbelen. De tegenpartij dient een afstand van minimaal drie meter in acht nemen.

  4. Aftrap
   Het spel begint door middel van een aftrap in het midden van het speelveld. Ook na een doelpunt wordt het spel hervat door het nemen van een aftrap op die positie.


  5. Buitenspel
   Buitenspel is niet van toepassing op walking football.

  6. Bal boven heuphoogte
   De bal mag niet boven heuphoogte worden gespeeld. Een pass of schot boven heuphoogte wordt bestraft met een indirecte vrije trap op de positie waar de speler de bal heeft getrapt.

  7. Vrije trappen en hoekschoppen
   Een vrije trap is te allen tijde indirect. De tegenpartij dient een afstand van minimaal drie meter in acht nemen. Hoekschoppen worden genomen vanaf de hoekpunten door middel van een intrap of indribbel. Ook daarbij geldt dat de tegenstander minimaal drie meter afstand moet hebben van de bal.

  8. Keepers
   Er wordt zonder keepers gespeeld.

  9. Lichamelijk contact
   Lichamelijk contact is niet toegestaan. Een (schouder)duw of vasthouden wordt bestraft met een indirecte vrije trap op de positie waar de overtreding is begaan.


  10. Scoren
   Scoren vanaf eigen helft is niet toegestaan. Zodra een speler de bal vanaf eigen helft in het doel van de tegenstander trapt, wordt het spel hervat met indribbelen of intrappen vanaf de achterlijn.

   

  9 spelrichtlijnen

  1. Spelersaantal
   Een complete ploeg in het veld bestaat uit zes veldspelers. Er wordt gespeeld zonder keeper.

  2. Wissels
   Teams mogen doorlopend wisselen. De speler die het veld betreedt, mag dit pas doen nadat de speler die het veld verlaat volledig uit het speelveld is. Het wisselen gebeurt langs het veld ter hoogte van de middenlijn. Er mag alleen gewisseld worden indien het spel stilligt.

  3. Leeftijd
   Walking football kent geen officiële minimale en maximale leeftijdsgrens. Echter, wij hanteren een minimale leeftijd van 60 jaar. Uiteraard is iedereen welkom om mee te doen, mits hij of zij zich aan de spelregels houdt.
    
  4. Wedstrijdduur
   Indien er in wedstrijd- en/of toernooiverband gespeeld wordt is de duur van één wedstrijd 1 x 15 minuten. Gaat het om overige (trainings-)activiteiten, dan bepalen teams dit zelf.

  5. Doel
   De doelen hebben bij voorkeur een afmeting van drie meter breed en één meter hoog. De vereniging kan gebruik maken van de bestaande mini-pupillendoeltjes. Er staan geen keepers op doel.

  6. Veldafmeting
   De afmeting van het veld is 25 meter breed en 40 meter lang. Het speelveld kan groter gemaakt worden naarmate het aantal spelers toeneemt. Het speelveld kan worden gemarkeerd door pionnen. Een duidelijke middenlijn wordt aanbevolen, in verband met het niet mogen scoren vanaf de eigen helft.

  7. Wedstrijdbal
   Bij voorkeur wordt er gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht +/- 3320 gram.

  8. Spelbegeleider
   De wedstrijden worden geleid door een spelbegeleider van de organiserende vereniging.

  9. Spelersuitrusting
   Om het spel te spelen moeten de spelers uitgerust zijn met een voetbalshirt, een voetbalbroek, voetbalkousen, scheenbeschermers en voetbalschoenen die geschikt zijn voor de ondergrond waarop gespeeld wordt.